31. oktobris - Reformācijas svētki

Reformācijas diena kā baznīcas svētki savu nozīmi ir saglabājusi faktiski tikai Luteriskajā baznīcā. Ko tad nozīmē šie svētki? Vispirms, tiem ir tiešs sakars ar Lutera darbību, viņa piedzīvoto un pārdzīvoto. Tā nebija kāda mirkļa atskārsme, spontāna aktivitāte. Luters, būdams Augustīniešu ordeņa mūks, ilgstoši sevi nodarbināja, meklēdams atbildes uz ikvienam cilvēkam svarīgiem ticības jautājumiem, – Kas un kāds ir Dievs? Kas ir cilvēks? Kāds ir cilvēka dzīves mērķis? Ko Dievs no cilvēka sagaida? Ja cilvēka rīcība un pūliņi nevar apmierināt Dievu, tad kāda tiem ir nozīme? Šie meklējumi noveda Luteru pie žēlastības atziņas – Dievs piedod grēkus Kristus dēļ un ne dēļ cilvēka nopelniem. Šis atklājums ļāva viņam piedzīvot dvēseles atbrīvošanu, patiesu mieru un prieku ticībā. Šī žēlastības vēsts drīz vien kā vilnis pārvēlās visai Eiropai. Par galveno motīvu kļuva apustuļa Pāvila vārdi: “Taisnais [attaisnotais, pestītais] no ticības [Kristum] dzīvos.”1

Lutera atklājums ļāva apslēptajam, ārpus cilvēka esošajam Evaņģēlijam iesniegties ikdienišķajā – kļūt par daļu no cilvēka ikdienas dzīves. Ikviens cilvēks tagad varēja sevi apzināties kā Dieva aicinātu, mīlētu un svētītu. Tā ir ieiešana brīvībā, ko var dod vienīgi Dieva Dēls. Uzticēties Kristum nozīmē būt drošā pārliecībā, ka tava dzīve atrodas mīloša Dieva rokās. Tāpēc, viss, ko mēs ikdienā darām, ietver iespēju atspoguļot Viņa mīlestības un žēlastības pilno gribu.

Apustulis Pāvils raksta: “Tādēļ mēs lūdzam Dievu, lai mūsu Dievs jūs atzītu par Sava aicinājuma cienīgiem un Savā spēkā piepildītu ikvienu krietnu nolūku un ticībā darītu darbu, lai mūsu Kunga Jēzus Vārds tiktu pagodināts pie jums un lai jūs tiktu pagodināti pie Viņa pēc mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristus žēlastības.”2 Pāvils šeit saka, ka viss, ko mēs darām, ticēdami uz Jēzu Kristu, ir darbības, kas Viņu pagodina.

Kas ir tās ikdienišķās lietas, kuras izriet no Dieva aicinājuma, no mūsu ticības Kristum? Lai kas mēs būtu pēc sava aicinājuma - tēvs, māte, zemnieks, strādnieks, ierēdnis... – visā, ko mēs darām, jātop redzamam mīlošā Dieva nodomam. Mūsu ticība nav atrauta no ikdienas – ikviens cilvēks ir Dieva aicināts izteikt, atspoguļot Viņa gribu, esot baznīcā vai ārpus tās. Luters Rakstos atrada pārliecību, ka cilvēks neiemanto Dieva žēlastību ar nopelniem, bet gan to saņem ticībā. Mēs visi esam šīs vienas žēlastības cienīgi. Tā ir Kristus dāvātā brīvība, kas balstīta mīlestībā uz Dievu un savu tuvāko.

*Jņ. 8:36
1 (Rom.1:17), 2 (2Tes.1:11,12). Tekstā lietotie citāti ņemti no jaunā, 2012. gada, Bībeles izdevuma.

Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00
 
Богослужение
на русском языке:
 воскресенье 16.00
Подробнее

Vasaras nometne

"Gaujaslīčos", Cēsīs
4.
6. augustā
Uzzini vairāk

Tezē lūgšanas


notiek piektdienās

plkst. 18.00

Ieeja
no Cēsu ielas
Lasi vairāk. Fotoalbums
Sk.Tezē lapu arī facebook.com

Bībeles stundas

katru svētdienu pēc dievkalpojuma.
Tēma: Mateja Evaņģēlijs

Jauniešu vakari

notiek sestdienās 16.00
Uzzini vairāk:
jauniesugertrude
@gmail.com
,
20047084 (Dace)

Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.10
Uzzini vairāk


Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu dienas centrs „Paaudzes”
gaida apmeklētājus un arī palīdzīgas rokas
Lasīt vairāk


Noderīgas tiešsaites


Latvijas Evaņģēliski Luteriskā baznīca

www.lelb.lv


www.bibele.lv


www.lugsana.lv

Pie baznīcas
satiku kādu vīru,
Un tam vaicāju,
Pa kuru ceļu
man doties tālāk?
Viņš uzlūkoja mani
un teica:
Īstais ceļš ir tikai viens,
Un tas sākas šeit!

/Livars/

livars.blogspot.com


Nedēļas lozungs
"Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem." (1Pēt.1:3)

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast
Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu ielas krustojumā)

>> Skatīt kartē


Sk. mūsu lapu arī
facebook.com
  Galeriju jaunumi


© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »