Iesvētību kursa piedzīvojumi "Satekās"


Iepriekšminētais apstākļu kopums palīdzēja radīt pasākuma tēmai “Garīgā dzīve” atbilstošu noskaņu. Draudzes  mācītājs Guntars Dimants un teologs Edmunds Vizla ar savām lekcijām Iesvētību kursa dalībniekiem sniedza plašāku izpratni par kristīgo dzīvi, un tādējādi katram bija iespēja iepazīt tuvāk Dievu, mēģinot izprast to Vareno, kā priekšā esam nostājušies, un sākt apzināties nepieciešamību pēc Dieva klātbūtnes savā dzīvē.

Pārtraukumos starp lekcijām un praktiskajām nodarbībām, kuru laikā bija iespējams uzzināt vairāk par kristīgā dzīvesveida lomu cilvēka dzīvē, Dieva bezgalīgo spēju piedot, mīlēt un pieņemt cilvēku jebkurā brīdī, apjaust Dieva klātbūtni un atbalstu, izdarīt neaprakstāmi daudz secinājumu par savu dzīvi un vēl, un vēl, un vēl..., viesu nama pavāres lutināja ar garšīgi pagatavotiem ēdieniem un bagātīgi klātiem galdiem.


Pēc pusdienām daļa pasākuma dalībnieku baudīja dabas klātbūtni, savukārt citi ļāvās sportiskām aktivitātēm. Liels paldies Guntai par līdzpaņemto volejbola bumbu! Dienas izskaņā katrs varēja uzdot mācītājam un Edmundam jautājumus par sev aktuālajiem tematiem, uzzinot vairāk par lielākajām kristīgajām konfesijām un to atšķirībām, Luteriskās baznīcas uzskatiem vienā vai otrā jautājumā, kā arī par cilvēku rīcību un izšķiršanos dažādās dzīves situācijās. Vakars noslēdzās ar vakara lūgšanu, kurai sekoja brīvā laika nodarbes – pirtī iešana, spēļu spēlēšana un sarunas.


Nākamajā rītā pie brokastu galda bija jūtama ļoti draudzīga atmosfēra. Svētbrīdim un mācītāja uzrunai “Pa kuru ceļu?”
sekoja atvadas  un mājupceļš.

Pavisam noteikti var apgalvot, ka nedēļas nogales dalībniekiem katram ir cita garuma posms savā “ticības ceļā” noiets un vēl ejams, taču visus vieno kopīga vēlme
savu dzīvi nodzīvot tā, lai tai būtu piepildījums un neatstātu pārliecība, ka dzīvei ir jēga un tā nav nodzīvota velti. Šīs divas dienas sniedza izpratni par daudziem jautājumiem, lai varētu apzināti virzīties tālāk pa ticības un Dieva iepazīšanas ceļu. Paldies par iespēju to piedzīvot visiem kopā!

Arita Zvirgzdiņa, Iesvētību kursa dalībniece

13.04.2016.
Fotoalbums
Dievkalpojumi

svētdienās 11.00
ceturtdienās 19.00,
sākot ar 22.08.

Богослужение
на русском языке:

воскресенье 16.00
Подробнее


Tezē svētbrīži
atsāksies septembrī
Uzzini vairāk
Sk.Tezē jaunumus
facebook.com

Bībeles stundas

notiek svētdienās pēc dievkalpojuma
Atsāksies rudenī


Draudzes koris

mēģina svētdienās 10.10
Uzzini vairāk

2019. gada 19. augusts
Vārdadienas: Melānija, Imanta
Nedēļas lozungs
"No ikviena, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā vairāk atprasīs."
Lk 12:48

Pieteikties jaunumiem

Vārds: 
E-pasts: 
  Pieteikties

Draudzes mācītājs

Guntars Dimants
guntars.dimants@lelb.lv
Tālr.: +371 29461947
Pieņem ceturtdienās
no 13.00 līdz 18.30
draudzes kancelejā

Mācītājs Guntars Dimants
divas reizes mēnesī notur
rīta dievkalpojumus
Rīgas Domā (trešdienās) un Dienas centrā "Paaudzes",
Ūnijas ielā 49
(otrdienās).


Draudzes ērģelnieks

Aivars Kalējs


Kancelejas darba laiks:
trešdienās un piektdienās
no 11.00 līdz 13.00,
ceturtdienās no 13.00 līdz 18.30


Mūs var atrast

Brīvības ielā 119, Rīgā
(Tallinas, Brīvības un Cēsu
ielas krustojumā)

>> Skatīt kartēSk. mūsu lapu arī
facebook.com
© 2013 Jaunagertrudesdraudze.lv.
Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija »